Privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Meie, aadressil Noout.eu, oleme pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele ja austamisele.

See poliitika (koos mis tahes privaatsusteatisega, mida kuvatakse veebisaidil www.noout.eu („meie sait“) või mida teile muul viisil teavitatakse) sätestab aluse, mille alusel töötleme kõiki teie käest kogutavaid või meile meile edastatud isikuandmeid.

Teie andmete töötlemisel järgime GDPR-i määrust (EL) 2016/679.

Veebipoe Noout.eu isikuandmete vastutav töötleja on KCM Management & Investments OÜ (registrikood 14386428), e-post: [email protected]

Isikuandmed, mida me kogume

 • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • saaja aadress;
 • pangakonto number;
 • kaupade ja teenuste maksumus ning andmetega seotud maksed (ostuajalugu);
 • klienditoe andmed.

Kuidas me teie andmeid kasutame

 • Kliendi tellimuste haldamiseks ja kaupade tarnimiseks.
 • Ostuajaloo üksikasju (ostukuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste kokkuvõtete koostamiseks ning klientide eelistuste analüüsimiseks.
 • Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete hüvitamiseks.
 • Isikuandmeid, näiteks e-posti aadressi, telefoninumbrit ja kliendi nime, töödeldakse kaupade ja teenuste tarnimisega seotud probleemide lahendamiseks (klienditugi).
 • Veebipoe kasutaja IP-aadressi või muid veebitunnuseid töödeldakse veebikasutuse statistika jaoks.
 • Tagamaks, et meie saidi sisu esitatakse teie ja teie arvuti jaoks kõige tõhusamal viisil (võrgus olevad identifikaatorid (sh küpsised), asukohaandmed ja muu tehniline teave).
 • Teavitamaks teid meie teenuse muudatustest (kontaktandmed).
 • Kui peame täitma juriidilist või regulatiivset kohustust.
 • Otseturunduse e-kirjade saatmine, kui Klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi otseturundusteateid saada, on alati võimalus nõusolek tagasi võtta, valides vastava lingi meili jalusest või pöörduge klienditeeninduse poole.

Küpsised

Meie sait kasutab küpsiseid, et eristada teid teistest meie saidi kasutajatest, mis aitab meil pakkuda teile head kogemust meie saidi sirvimisel ja võimaldab meil ka oma saiti täiustada. Täpsemat teavet meie kasutatavate küpsiste ja nende kasutamise eesmärkide kohta leiate meie lehelt Küpsiste poliitika.

Kui otsustate küpsiste kasutamist mitte lubada, ei pruugi teil olla võimalik meie saiti täielikult või üldse kasutada.

Turvalisus

Isikuandmeid hoitakse Zone serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonna riikide territooriumil. Andmeid võib edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks, ja USA-s asuvatele ettevõtetele, kes on liitunud raamistikuga Privacy Shield.

Isikuandmetele pääsevad juurde veebipoe Noout.eu töötajad, et lahendada veebipoe kasutamisega seotud tehnilisi küsimusi ja pakkuda kliendituge.

Võtame alati asjakohased füüsilised, organisatsioonilised ja IT-turvameetmed, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kadumise, muutmise või volitamata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmed edastatakse veebipoe andmetöötlejatele (näiteks transpordi- ja andmesideteenuse pakkujatele) ning neid töödeldakse veebipoe ja töötlejate vahel sõlmitud lepingute alusel. Töötlejad peavad isikuandmete töötlemisel tagama asjakohased kaitsemeetmed.

Juurdepääs isikuandmetele ja nende parandamine

Isikuandmetele pääseb ligi ja neid saab parandada veebipoe Noout.eu kasutajaprofiilist. Kui ost on tehtud ilma kasutajakontota, pääseb isikuandmetele juurde klienditoe kaudu, [email protected]

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmeid töödeldakse kliendi nõusoleku alusel, on kliendil õigus oma nõusolek tagasi võtta, teatades sellest klienditoele e-posti teel.

Andmete säilitamine

Isikuandmed kustutatakse kliendikonto sulgemisel Noout.eu veebipoes, välja arvatud juhul, kui andmete säilitamine on vajalik raamatupidamise eesmärgil või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Ilma kliendikontota tehtud veebiostude puhul säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega seotud vaidluste ja tarbijavaidluste korral säilitatakse isikuandmeid kuni nõude rahuldamiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise eesmärgil vajalikke isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb klienditoega ühendust võtta e-posti teel. Kustutamistaotlustele vastatakse hiljemalt ühe kuu jooksul ja täpsustatakse kustutamise periood.

Edasikandumine

E-posti teel esitatud isikuandmete edastamise taotlustele vastatakse ühe kuu jooksul. Klienditugi tuvastab isiku ja näitab, milliseid isikuandmeid tuleb edastada.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidlused lahendatakse klienditoe kaudu, [email protected]. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon ([email protected]).