Koostisosad

VANNITUBA
Sidrunhape, naatriumvesinikkarbonaat, väävelhape, mono-C12-14-alküülestrid, naatriumisoolad, naatrium C14-16 olefiinsulfonaat, leutsiin, naatriumbensoaat, parfüüm, värvaine

MULTI
Naatriumtsitraat, naatriumbikarbonaat, sidrunhape, naatrium C14-16 olefiinsulfonaat 
Väävelhape, mono-C12-14-alküülestrid, naatriumisoolad, leutsiin, naatriumbensoaat, parfüüm, värvaine

KLAAS
Naatriumvesinikkarbonaat, sidrunhape, naatriumtsitraat, naatrium C14-16 olefiinsulfonaat 
Väävelhape, mono-C12-14-alküülestrid, naatriumisoolad, leutsiin, naatriumbensoaat, parfüüm, värvaine

KÖÖK
Sidrunhape, naatriumkarbonaat, naatriumtsitraat, naatrium C14-16 olefiinsulfonaat,
2-propüülheptanool, etoksüleeritud propoksüleeritud, naatriumbensoaat, väävelhape, mono-C12-14-alküülestrid, naatriumsoolad, alkoholid, C9-11-ISO, C10-rikas, etoksüleeritud propoksüülitud, parfüüm, värvained

NÕUD
Naatriumtsitraat, sidrunhape, naatrium C14-16 olefiinsulfonaat, naatriumvesinikkarbonaat, väävelhape, mono-C12-14-alküülestrid, naatriumisoolad, naatriumbensoaat, algiin, parfüüm, värvained

Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

hoiatus 1

Põhjustab tõsist silmade ärritust. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
KUI LÄHEB SILMA: loputage mitu minutit ettevaatlikult veega. Kui kannate kontaktläätsi, võimalusel eemaldage need. Jätkake loputamist. Kui silmade ärritus püsib, pöörduge arsti poole.