Ingredienser

Ingredienser

BAD
Citronsyre, natriumbicarbonat, svovlsyre, mono-C12-14-alkylestere, natriumsalte, natrium C14-16 olefinsulfonat, leucin, natriumbenzoat, parfume, farvestof

MULTI
Natriumcitrat, Natriumbicarbonat, Citronsyre, Natrium C14-16 Olefinsulfonat 
Svovlsyre, mono-C12-14-alkylestere, natriumsalte, leucin, natriumbenzoat, parfume, farvestof

GLAS
Natriumbicarbonat, citronsyre, natriumcitrat, natrium C14-16 olefinsulfonat 
Svovlsyre, mono-C12-14-alkylestere, natriumsalte, leucin, natriumbenzoat, parfume, farvestof

KØKKEN
Citronsyre, natriumcarbonat, natriumcitrat, natrium C14-16 olefinsulfonat,
2-propylheptanol, etoxyleret propoxyleret, natriumbenzoat, svovlsyre, mono-C12-14-alkylestere, natriumsalte, alkoholer, C9-11-ISO, C10-rig, etoxyleret propoxyleret, parfume, farvestof

SKÅL
Natriumcitrat, citronsyre, natrium C14-16 olefinsulfonat, natriumbicarbonat, svovlsyre, mono-C12-14-alkylestere, natriumsalte, natriumbenzoat, algin, parfume, farvestof

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

advarsel 1

Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt skylning. Hvis øjenirritation vedvarer, skal du søge lægehjælp / opmærksomhed.